English for Academic Purpose (Pre-sessional Course)

เรียน Pre sessional Course เตรียมตัวอย่างมั่นใจก่อนไปศึกษาต่อ

“เพราะ IELTS ไม่ใช่ทั้งหมดของการเรียนต่อ เตรียมตัวให้พร้อม เพื่อความสำเร็จสูงสุด”

 

Pre-sessional course for Thai students

 

Course Description:

The course will entail training students in a higher education setting, to use language appropriately for study in the English environment.  

Course Outlines:

 1. Improving your writing skills for academic purpose
 2. Paraphrasing without plagiarizing (Plagiarism is a serious offense. It means that you have used someone else’s words or ideas without proper acknowledgement.)
 3. Understanding expectations of report writing
 4. Feeling confident in using university facilities
 5. Learning techniques for research
 6. Citing sources (citation and styles)
 7. Understanding cultural expectations
 

Objectives:

By the end of the course, students will have produced
 1. 500 word critical review of an academic article
 2. individual presentation of a media article
 3. group project – culminating in an oral presentation
Pre-sessional-EAP  

คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. สำหรับนักเรียนที่เตรียมตัวไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
 2. สำหรับนักเรียนที่ได้ผลคะแนน IELTS อยู่ในระดับ Band 5.5 ขึ้นไป
 3. สำหรับนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์การเขียน รายงานที่มีความยาวเกิน 1000 คำขึ้นไป
 

ทำไมคนที่สอบ IELTS ผ่านแล้วจึงควรลงคอร์สนี้?

การได้ direct entry เข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องลงเรียน pre-sessional course นั้น หากพิจารณาโดยผิวเผิน นับเป็นเรื่องดีที่
ทำให้นักเรียนไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนในโปรแกรมระดับปริญญาโท
 
อย่างไรก็ตาม คุณรู้หรือไม่ ว่าเมื่อคุณเริ่มเข้าเรียนภาคการศึกษาแรกนั้น สิ่งที่คุณจะต้องทำให้ได้ ด้วยตัวคุณเอง โดยไม่มีอาจารย์คอยให้คำแนะนำ
คือการเขียน Assignment ที่มีความยาว 3500 คำเป็นภาษาอังกฤษ (ยาวเป็น 10 กว่าเท่าเมื่อเทียบกับ IELTS Task 2 essay)
นักเรียนไทย จำนวนไม่น้อย ที่ไม่เคยเตรียมใจ หรือเตรียมตัวกับสิ่งนี้มาก่อน เพราะคิดว่าแค่สอบ IELTS จนได้ผลคะแนนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ก็เพียงพอแล้ว
แต่อันที่จริง IELTS เป็นเพียงรูปแบบการสอบที่วัดความสามารถพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่สามารถการันตีได้เลยว่านักเรียนคนนั้นๆ
จะสามารถเขียนงานเขียนเชิงวิชาการที่มีความยาวเป็นพันคำออกมาได้หรือไม่
 
IELTS writing เองไม่ใช่งานเขียนเชิงวิชาการโดยตรง ผู้เขียนยังสามารถใช้ภาษาและสไตล์ที่ไม่เป็นทางการประกอบได้ แต่ Assignment
และ Dissertation (Thesis) เป็นงานเขียนเชิงวิชาการ ที่มีการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้ผู้อ่านในสาขาวิชานั้น ๆ และผู้อ่านทั่วไป
สามารถเข้าใจได้ง่าย หากจำเป็นต้องใช้ศัพท์เฉพาะสาขาหรือศัพท์เทคนิคต้องใช้ให้เหมาะสม ต้องรู้จักการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
โดยไม่เป็นการขโมยความคิดมาจากผู้อื่น (Plagiarism)
 
นอกจากนี้ นักเรียนส่วนใหญ่ ที่ไม่มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดน มักจะปฏิบัติตัวไม่ถูก ในสภาพแวดล้อมใหม่ ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไร จากจุดไหน
ไม่สามารถจัดระบบความคิดได้ ซึ่งจะกลายเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิต นอกเหนือจากความยากในการศึกษาที่ต้องเผชิญอยู่แล้ว
 
“คอร์สนี้จะช่วยเตรียมตัวให้กับนักเรียนเพื่อให้พร้อมรับมือกับความแปลกใหม่ทั้งด้านระบบการศึกษา และการใช้ชีวิตในต่างแดน
เพื่อที่จะให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง”
 

ตารางเรียน English for Academic Purpose (Pre-Sessional Program) Weekday,Weekend