IELTS Preparation

คอร์สเรียน IELTS เพื่อเตรียมสอบทั้ง 4 ทักษะ 55 ชั่วโมง

พิเศษจริงๆ! คลาสเราไม่เกิน 16 คน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบ IELTS ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในเกณฑ์ค่อนข้างดี (เทียบเท่า IELTS 5.0 หรือเรียนคอร์ส Grammar Brush-up และ Fundamentals of Academic Writing แล้ว)

วิธีการสอน

 • เน้นสอนการทำข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เน้นบรรยากาศเป็นกันเอง กับอาจารย์ที่มีความเป็นคุณครูอย่างแท้จริง เพราะทุกท่านล้วนเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ
 • เน้นการให้นักเรียนทำข้อสอบเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน โดยเฉพาะการเขียน essay โดยอาจารย์จะตรวจให้ นอกเวลาเรียน และ feedback เป็นรายบุคคล
 • นอกจากเนื้อหาและเทคนิคที่จะได้จากห้องเรียน นักเรียนสามารถใช้ LAB ของเราซึ่งสามารถฝึกได้ทั้งทักษะการฟัง การพูด การเขียน และ Grammar ด้วย
 • เน้นการเรียนกลุ่มย่อยประมาณ 8-16 คนเท่านั้น
  เรียน ielts ทั้ง 4 ทักษะ    

โครงสร้างคอร์ส

 • 1. Introduction to IELTS + Grammar 3 hours
 • 2. Writing Module 17 hours
 • 3. Speaking Module 12.5 hours
 • 4. Reading Module 9.5 hours
 • 5. Listening Module 9 hours
 • 6. Pre-IELTS Exam 4 hours
 • 7. Free Lab for IELTS Unlimited
 
 

ตารางสอน IELTS Preparation Weekday,Weekend

*พิเศษสุด* ปิดคอร์สด้วยการทำ Post–Test สอบเหมือนสนามสอบจริงโดยสอบ Speaking กับ ผู้สอบ IELTS จริงๆ ณ.ปัจจุบัน (4 hours)!!!
ค่าเล่าเรียนและเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด 18,800 บาท
พิเศษ เพียงสมัครคอร์ส IELTS 4 ท่านแรก รับส่วนลดชำระเพียง 18,500 บาท เท่านั้น
สมัคร 2 คน พร้อมกัน ค่าเล่าเรียนและเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด
ค่าเรียนปกติคนละ 18,800 บาท สมัครพร้อมชำระเงินทั้งหมดลดเหลือ 18,000 บาท
 
สอนโดยคณาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยระดับท็อปของประเทศ ผู้มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเป็นอย่างสูงและเน้นการสอนแบบเต็มที่ 100%
เมื่อนักเรียนจบคอร์สไปแล้ว ก็จะยังเป็นนักเรียนของอาจารย์อยู่ ดังนั้น จะสามารถกลับมาถามคำถามภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา
รวมทั้งส่งงานเขียนต่างๆ ให้อาจารย์ช่วยตรวจได้ด้วย
Promotion
– ถ้าสมัครคอร์สนี้ คู่กับ Fundamental of Academic Writing ได้รับส่วนลดพิเศษ สองคอร์ส เหลือเพียง 30,000 เท่านั้น
– ถ้าสมัครคอร์สนี้ คู่กับ Fundamental of Academic Writing และคอร์ส Intensive IELTS Writing
ได้รับส่วนลดพิเศษสุด สามคอร์สปกติ 44,800 เหลือเพียง 42,000 บาท เท่านั้น