Fundamentals of Academic Writing

คอร์สเรียน IELTS writing เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS 36 ชั่วโมง

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานด้านการเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และผู้ที่เรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS แต่ไม่ถนัดด้านการเขียน (writing) มากกว่าทักษะด้านอื่นๆ

เพราะ WRITING คือปัญหา!!!

ปัญหาใหญ่สุดของนักเรียนไทยคือ ถึงแม้จะพอมีความเข้าใจเรื่องของไวยากรณ์ (ซึ่งบางคนท่องหลักไวยากรณ์ได้เลยด้วยซ้ำ) แต่กลับไม่รู้จักวิธีใช้ไวยากรณ์เหล่านั้น พูดง่ายๆ คือถ้าให้ข้อสอบแบบมีตัวเลือกมา แล้วให้เลือกข้อที่ถูกต้อง ลงไปเติมในช่องว่างเพื่อทำเป็นประโยคที่สมบูรณ์ นักเรียนไทยจะทำได้ ไม่ยากเย็น แต่พอให้ลงมือสร้างประโยคหรือข้อความสั้นๆเอง กลับไม่ประสบความสำเร็จ
คอร์สนี้จึงออกแบบมาเพื่อนักเรียนไทยโดยเฉพาะจริงๆ เพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้ เน้นการสอนเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 9 คนเท่านั้น อาจารย์จะสอนไวยากรณ์ที่จำเป็นกับงานเขียน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยคเดี่ยว ประโยค ความรวม นำประโยคมาเรียงกันเป็นข้อความสั้นๆ จนไปถึงระดับ essay ทั้งนี้ จะแนะวิธีการนำหลักการเขียนเหล่านี้ไปใช้ในการเขียนรายงานต่างๆด้วย

หลักสูตร WRITING นี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่เตรียมสอบ IELTS เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้หลักการเขียนเชิงวิชาการโดยมีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำและแก้ไขเป็นรายบุคคล โดยคณาจารย์ของสถาบันเป็นกลุ่มอาจารย์ที่จบปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Top Ten UK University โดยปัจจุบันยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในคณะอักษรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอีกด้วย
เป้าหมายของหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนมีการเขียนที่ดี ซึ่งรูปแบบการเขียนที่ดีนั้น จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ มีความลื่นไหลของภาษา น่าติดตาม มีการการใช้ประโยคและถ้อยคำที่กระชับ สละสลวย มีการใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

รูปแบบการเรียน

 • เป็นการฝึกการเขียนเพื่อใช้ในการเขียนรายงานและการไปศึกษาต่อ
 • เรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 9 คน เพื่อที่อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนได้ความรู้อย่างเต็มที่
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนที่ดีและถูกต้องจากครูผู้เชี่ยวชาญ
 • ผู้เรียนจะได้รับมอบหมายงานเขียนให้ฝึกเขียนในรูปแบบต่างๆ จากครูผู้สอน และจะได้รับการคำแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเขียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ และสามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษ หรืองานเขียนหลากหลายรูปแบบได้อย่างมั่นใจ
 • สำหรับผู้ที่จะใช้เตรียมสอบ IELTS สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบการเขียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงตามต้องการ
 • สามารถนำความรู้จากหลักสูตรนี้ไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท และปริญญาเอก และใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อาจารย์จะช่วย Comment และตรวจให้อย่างละเอียดแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยพัฒนาการเขียนให้กับนักเรียนได้อย่างเห็นผล และสามารถทำคะแนนได้สูง เนื่องจาก Part Writing มักจะเป็นทักษะที่นักเรียนไทยทำคะแนนได้ไม่ค่อยดี
 
Essay Structure Contents aimed for IELTS
 • How to use cohesive devices
 • How to use punctuations
 • How to write basic sentences
 • How to write paragraphs
 • How to write academic essays
 • Change & Consequences
 • The importance of the past
 • Machines, cycles and processes
 • Education
 • Youth
 • Culture
 • Arts and sciences
 • Nature
 • Health
 • Individual and society

นักเรียนหลายๆ คน เห็นว่าตัวเองก็พอเขียนข้อความภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะการเขียนอีเมล ติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องการเรียน
จึงไม่แน่ใจว่า ตัวเองจำเป็นต้องเรียนการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ เราขอตอบคำถามด้วยตัวอย่างเหล่านี้จากงานเขียนจริงของนักเรียนค่ะ

Before-Academic-Writing

Comment: นอกจากประเด็นด้านไวยากรณ์แล้ว นี่ยังเป็นคำนำที่สั้นเกินไปด้วย และขาดองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือ Thesis Statement
ถ้าเขียนได้ประมาณนี้ทั้งเรื่อง เกรงว่าจะได้ไม่เกิน band 4 ค่ะ

After-Academic-Writing

Comment: ความผิดพลาดด้านไวยากรณ์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญ คือโครงสร้างของคำนำที่สมบูรณ์ขึ้น เนื้อหากระชับได้ใจความ Thesis Statement
ประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้อ่านทราบว่า ในส่วนของ Body จะพูดเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้าง ถ้าเขียนได้ประมาณนี้ทั้งเรื่อง จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า band 6 แน่นอนค่ะ
 

Download ตารางเรียนคอร์ส Fundamentals of Academic Writing

 
Promotion – ถ้าสมัครคอร์สนี้ คู่กับ IELTS Preparation course ได้รับส่วนลดพิเศษ สองคอร์ส เหลือเพียง 30,000 เท่านั้น